OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według klasyfikacji ATC C07AA05
Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery nieselektywne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Hemangiol
Propranololum
100323088
roztwór doustny 3,75 mg/ml
C07AA05
Propranolol Accord
Propranololi hydrochloridum
100141393
tabletki powlekane 10 mg
C07AA05
Propranolol Accord
Propranololi hydrochloridum
100141861
tabletki powlekane 40 mg
C07AA05
Propranolol WZF
Propranololi hydrochloridum
100055819
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml
C07AA05
Propranolol WZF
Propranololi hydrochloridum
100055831
tabletki 10 mg
C07AA05
Propranolol WZF
Propranololi hydrochloridum
100055854
tabletki 40 mg
C07AA05
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.