OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według klasyfikacji ATC C07AB04
Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Acebutolol Aurovitas
Acebutololi hydrochloridum
100380531
tabletki powlekane 200 mg
C07AB04
Acebutolol Aurovitas
Acebutololi hydrochloridum
100380650
tabletki powlekane 400 mg
C07AB04
Acecor
Acebutololum
100002220
tabletki powlekane 400 mg
C07AB04
Sectral 200
Acebutololum
100060364
tabletki powlekane 200 mg
C07AB04
Sectral 400
Acebutololum
100060393
tabletki powlekane 400 mg
C07AB04
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.