OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


37 według klasyfikacji ATC C09AA04
Obniżające ciśnienie - inhibitory konwertazy w systemie renina-angiotensyna

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Apo-Perindox
tert-Butylamini Perindoprilum
100167062
tabletki 4 mg
C09AA04
Apo-Perindox
tert-Butylamini Perindoprilum
100168624
tabletki 8 mg
C09AA04
Cardipen
Perindoprilum
100139019
tabletki 4 mg
C09AA04
Erbugen
tert-Butylamini Perindoprilum
100281214
tabletki 4 mg
C09AA04
Lextril
tert-Butylamini Perindoprilum
100202479
tabletki 4 mg
C09AA04
Lextril
tert-Butylamini Perindoprilum
100202491
tabletki 8 mg
C09AA04
Percarnil
Perindoprilum argininum
100330183
tabletki powlekane 2,5 mg
C09AA04
Percarnil
Perindoprilum argininum
100330190
tabletki powlekane 5 mg
C09AA04
Percarnil
Perindoprilum argininum
100330208
tabletki powlekane 10 mg
C09AA04
Perindanor
tert-Butylamini Perindoprilum
100274349
tabletki 4 mg
C09AA04
Perindanor
tert-Butylamini Perindoprilum
100274409
tabletki 8 mg
C09AA04
Perindopril
Tert-Butylamini Perindoprilum
100162573
tabletki 2 mg
C09AA04
Perindopril
Tert-Butylamini Perindoprilum
100162580
tabletki 4 mg
C09AA04
Perindopril Krka
tert-Butylamini Perindoprilum
100117199
tabletki 4 mg
C09AA04
Perindopril Krka
tert-Butylamini Perindoprilum
100117377
tabletki 8 mg
C09AA04
Perindoprilum Teva
Perindoprili tosilas
100295475
tabletki powlekane 5 mg
C09AA04
Perindoprilum Teva
Perindoprili tosilas
100295481
tabletki powlekane 10 mg
C09AA04
Prenessa
Perindoprilum
100161326
tabletki 4 mg
C09AA04
Prenessa
Tert-Butylamini Perindoprilum
100365690
tabletki 4 mg
C09AA04
Prenessa
tert-Butylamini Perindoprilum
100198884
tabletki 8 mg
C09AA04
Prenessa
tert-Butylamini perindoprilum
100385735
tabletki 4 mg
C09AA04
Prenessa
tert-Butylamini perindoprilum
100386350
tabletki 8 mg
C09AA04
Prenessa
tert-butylamini Perindoprilum
100365709
tabletki 8 mg
C09AA04
Prenessa Q-Tab
tert-Butylamini Perindoprilum
100284879
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 4 mg
C09AA04
Prenessa Q-Tab
tert-Butylamini Perindoprilum
100284885
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 8 mg
C09AA04
Presomyl
Perindoprilum argininum
100281616
tabletki powlekane 2,5 mg
C09AA04
Presomyl
Perindoprilum argininum
100281622
tabletki powlekane 5 mg
C09AA04
Presomyl
Perindoprilum argininum
100281645
tabletki powlekane 10 mg
C09AA04
Prestarium 10 mg
Perindoprilum argininum
100144925
tabletki powlekane 10 mg
C09AA04
Prestarium 10 mg
Perindoprilum argininum
100414833
tabletki powlekane 10 mg
C09AA04
Prestarium 2,5 mg
Perindoprilum argininum
100145190
tabletki powlekane 2,5 mg
C09AA04
Prestarium 5 mg
Perindoprilum argininum
100145209
tabletki powlekane 5 mg
C09AA04
Prestarium 5 mg
Perindoprilum argininum
100375062
tabletki powlekane 5 mg
C09AA04
Stopress
tert-Butylamini Perindoprilum
100200552
tabletki 4 mg
C09AA04
Stopress
tert-Butylamini Perindoprilum
100200569
tabletki 8 mg
C09AA04
Vidotin
tert-Butylamini Perindoprilum
100196320
tabletki 4 mg
C09AA04
Vidotin
tert-Butylamini Perindoprilum
100196336
tabletki 8 mg
C09AA04
Wyświetliłem 37 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.