OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


8 według klasyfikacji ATC C09BA05
Obniżające ciśnienie - inhibitory konwertazy w systemie renina-angiotensyna + diuretyki

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ampril HD
Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum
100160172
tabletki 5 mg + 25 mg
C09BA05
Ampril HL
Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum
100160166
tabletki 2,5 mg + 12,5 mg
C09BA05
Ramicor Comb
Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum
100322580
tabletki 2,5 mg + 12,5 mg
C09BA05
Ramicor Comb
Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum
100322597
tabletki 5 mg + 25 mg
C09BA05
Ramizek HCT
Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum
100331047
tabletki 2,5 mg + 12,5 mg
C09BA05
Ramizek HCT
Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum
100331053
tabletki 5 mg + 25 mg
C09BA05
Tritace 2,5 comb
Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum
100102832
tabletki 2,5 mg + 12,5 mg
C09BA05
Tritace 5 comb
Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum
100102849
tabletki 5 mg + 25 mg
C09BA05
Wyświetliłem 8 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.