OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC D06BB10
Chemioterapeutyki do stosowania miejscowego - środki przeciwwirusowe

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aldara
Imiquimodum
100094245
krem 5 mg/100 mg (5%)
D06BB10
Zyclara
Imiquimodum
100288038
krem 3,75%
D06BB10
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.