OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC H01CB01
Hormony podwzgórza - hamujące wzrost

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Somatostatin-Eumedica
Somatostatinum
100085016
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 0,25 mg
H01CB01
Somatostatin-Eumedica
Somatostatinum
100085022
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3 mg
H01CB01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.