OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według klasyfikacji ATC J01CA01
Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny o szerokim spektrum działania

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ampicillin Mylan
Ampicillinum natricum
100354605
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 250 mg
J01CA01
Ampicillin Mylan
Ampicillinum natricum
100354611
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg
J01CA01
Ampicillin Mylan
Ampicillinum natricum
100354628
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1 g
J01CA01
Ampicillin Mylan
Ampicillinum natricum
100354634
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2 g
J01CA01
Ampicillin TZF
Ampicillinum
100005448
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 mg
J01CA01
Ampicillin TZF
Ampicillinum
100005460
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g
J01CA01
Ampicillin TZF
Ampicillinum
100005477
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2 g
J01CA01
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.