OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według klasyfikacji ATC J01CR01
Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ampicillin + Sulbactam Mylan
Ampicillinum + Sulbactamum
100354864
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1 g + 0,5 g
J01CR01
Ampicillin + Sulbactam Mylan
Ampicillinum + Sulbactamum
100354870
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2 g + 1 g
J01CR01
Unasyn
Ampicillinum + Sulbactamum
100068897
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 mg + 250 mg
J01CR01
Unasyn
Ampicillinum + Sulbactamum
100068911
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1 g + 0,5 g
J01CR01
Unasyn
Ampicillinum + Sulbactamum
100246689
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 2 g + 1 g
J01CR01
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.