OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według klasyfikacji ATC J01FA01
Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - makrolidy

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Davercin
Erythromycini cyclocarbonas
100017173
tabletki powlekane 250 mg
J01FA01
Davercin
Erythromycinum
100082466
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 150 mg/5 ml
J01FA01
Erythromycinum Intravenosum TZF
Erythromycinum
100022613
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 300 mg
J01FA01
Erythromycinum TZF
Erythromycinum
100022599
tabletki powlekane 200 mg
J01FA01
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.