OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według klasyfikacji ATC J01GB06
Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - aminoglikozydowe różne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Amikacin B.Braun
Amikacinum
100256914
roztwór do infuzji 2,5 mg/ml
J01GB06
Amikacin B.Braun
Amikacinum
100256937
roztwór do infuzji 5 mg/ml
J01GB06
Amikacin B.Braun
Amikacinum
100256943
roztwór do infuzji 10 mg/ml
J01GB06
Biodacyna
Amikacinum
100010350
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 125 mg/ml
J01GB06
Biodacyna
Amikacinum
100010366
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 250 mg/ml
J01GB06
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.