OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC J02AA01
Leki przeciwgrzybicze stosowane ogólnie - antybiotyki

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Abelcet
Amphotericinum B
100111765
koncentrat do sporządzania zawiesiny do infuzji 5 mg/ml
J02AA01
AmBisome
Amphotericinum B
100000310
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg
J02AA01
Fungizone
Amphotericinum B
100281935
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg
J02AA01
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.