OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według klasyfikacji ATC J02AC04
Leki przeciwgrzybicze stosowane ogólnie - pochodne triazolu

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Noxafil
Posaconazolum
100143564
zawiesina doustna 40 mg/ml
J02AC04
Noxafil
Posaconazolum
100317604
tabletki dojelitowe 100 mg
J02AC04
Noxafil
Posaconazolum
100367000
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 300 mg
J02AC04
Posaconazole Stada
Posaconazolum
100381329
zawiesina doustna 40 mg/ml
J02AC04
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.