OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC J02AX05
Leki przeciwgrzybicze stosowane ogólnie - różne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Mycamine
Micafunginum
100187432
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg
J02AX05
Mycamine
Micafunginum
100187580
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg
J02AX05
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.