OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według klasyfikacji ATC J05AE03
(J05A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Norvir
Ritonavirum
100079487
roztwór doustny 80 mg/ml
J05AE03
Norvir
Ritonavirum
100223530
tabletki powlekane 100 mg
J05AE03
Norvir
Ritonavirum
100387881
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg
J05AE03
Ritonavir Accord
Ritonavirum
100374750
tabletki powlekane 100 mg
J05AE03
Ritonavir Mylan
Ritonavirum
100301922
tabletki powlekane 100 mg
J05AE03
Ritonavir Mylan
Ritonavirum
100400050
tabletki powlekane 100 mg
J05AE03
Ritonavir Sandoz
Ritonavirum
100356662
tabletki powlekane 100 mg
J05AE03
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.