OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według klasyfikacji ATC J05AE11
(J05A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Incivo
Telaprevirum
100253241
tabletki powlekane 375 mg
J05AE11
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Incivo

Telaprevirum
J05AE11 (J05A?)-
tabletki powlekane 375 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
42 tabl.
ID: 71014
Rpz recepty specjalne
05909990916436
168 tabl.
ID: 68824
Rpz recepty specjalne
05909990896356
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.