OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według klasyfikacji ATC J05AF13
(J05A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Vemlidy
Tenofovirum alafenamidum
100383877
tabletki powlekane 25 mg
J05AF13
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Vemlidy

Tenofovirum alafenamidum
J05AF13 (J05A?)-
tabletki powlekane 25 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 120048
Rpz recepty specjalne
90 tabl.
ID: 120049
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.