OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według klasyfikacji ATC J06BB04
Immunoglobuliny swoiste

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
GAMMA anty-HBs 1000
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B. Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
100202315
roztwór do wstrzykiwań 1000 j.m./1,5 ml
J06BB04
GAMMA anty-HBs 200
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B. Immunoglobulina ludzka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
100025534
roztwór do wstrzykiwań 200 j.m./ml
J06BB04
Hepatect CP
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum
100215795
roztwór do infuzji 50 j.m./ml
J06BB04
Uman Big
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B
100216688
roztwór do wstrzykiwań 180 j.m./ml
J06BB04
Venbig
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum
100219824
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 50 j.m./ml
J06BB04
Zutectra
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B
100312920
roztwór do wstrzykiwań 500 j.m.
J06BB04
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.