OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC J07AG
Szczepionki przeciw Haemophilus influenzae typu B

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Act-HiB
Vaccinum haemophili stirpe b coniugatum Szczepionka przeciw zakażeniom haemophilus typ b, skoniugowana
100224400
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mcg polisacharydu otoczkowego Haemophilus influenzae typ b skoniugowanego z 18-30 mcg toksoidu tężcowego/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml)
J07AG
Hiberix
Vaccinum haemophili stirpe b coniugatum Szczepionka przeciw zakażeniom haemophilus typ b, skoniugowana
100224274
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 10 mcg oczyszczonego polisacharydu otoczkowego Hib kowalencyjnie związanego z ok. 25 mcg toksoidu tężcowego (PRP-T)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml)
J07AG01
Menitorix
Vaccinum haemophili stripe b et meningococcale classis C coniugatum
100223464
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, produkt złożony polisacharyd otoczkowy Haemophilus typ b (fosforan polirybozorybitolu) 5 mcg związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym 12,5 mcg; polisacharyd Neisseria meningitidis grupy C (szczep C11) 5 mcg związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym 5 mcg
J07AG53
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.