OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC J07AH09
Szczepionki przeciw Neisseria meningitidis

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Bexsero
Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana
100127068
zawiesina do wstrzykiwań -
J07AH09
Trumenba
Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rekombinowana, adsorbowana)
100391859
zawiesina do wstrzykiwań 0,5 ml
J07AH09
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.