OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC J07AN
Szczepionki przeciw gruźlicy

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
BCG Szczepionka AJVaccines
Vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum, Szczepionka przeciw gruźlicy (BCG), liofilizowana
100203763
proszek i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2-8x10^6 CFU/ml
J07AN
Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10
Vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum Szczepionka przeciw gruźlicy (BCG) liofilizowana
100195354
Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań śródksórnych 0,5 mg (od 1,5 mln do 6 mln żywych prątków BCG/ml); szczepionka 10 dawkowa, 1 dawka (0,1 ml)
J07AN01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.