OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC J07BC20
Szczepionki przeciw zapaleniu wątroby

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ambirix
Szczepionka (HAB) przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), (adsorbowana)
100127298
zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 720 j. ELISA + 20 mcg/ml
J07BC20
Twinrix Adult
Vaccinum hepatitidis A inactivatum et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum
100000296
zawiesina do wstrzykiwań
J07BC20
Twinrix Peadiatric
Vaccinum hepatitidis A inactivatum et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum
100127335
zawiesina do wstrzykiwań
J07BC20
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.