OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC L01AB04
Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujące - estry kwasu sulfonowego

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Pemetrexed Sandoz
Pemetrexedum
100354752
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg
L01AB04
Pemetrexed Sandoz
Pemetrexedum
100354769
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 500 mg
L01AB04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.