OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC L01BB06
Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi puryn

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Clofarabine Norameda
Clofarabinum
100404579
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
L01BB06
Evoltra
Clofarabinum
100184652
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
L01BB06
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.