OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


19 według klasyfikacji ATC L01BC05
Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Gemcit
Gemcitabinum
100225380
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 38 mg/ml
L01BC05
Gemcitabine Accord
Gemcitabinum
100223085
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 200 mg
L01BC05
Gemcitabine Accord
Gemcitabinum
100223091
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 1 g
L01BC05
Gemcitabine Accord
Gemcitabinum
100233340
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2 g
L01BC05
Gemcitabine Actavis
Gemcitabinum
100266516
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 40 mg/ml
L01BC05
Gemcitabine Fair-Med Healthcare
Gemcitabinum
100255837
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 38 mg/ml
L01BC05
Gemcitabine Hospira
Gemcitabinum
100182570
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 200 mg
L01BC05
Gemcitabine Hospira
Gemcitabinum
100182624
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2 g
L01BC05
Gemcitabine Hospira
Gemcitabinum
100182630
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 1 g
L01BC05
Gemcitabine Hospira
Gemcitabinum
100249877
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 38 mg/ml
L01BC05
Gemcitabine Kabi
Gemcitabinum
100329777
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 38 mg/ml
L01BC05
Gemcitabine Mylan
Gemcitabinum
100315746
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
L01BC05
Gemcitabine Polpharma
Gemcitabinum
100208430
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 200 mg
L01BC05
Gemcitabine Polpharma
Gemcitabinum
100208447
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 1 g
L01BC05
Gemcitabine SUN
Gemcitabinum
100330154
roztwór do infuzji 10 mg/ml
L01BC05
Gemcitabine medac
Gemcitabinum
100339209
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 38 mg/ml
L01BC05
Gemcitabinum Accord
Gemcitabinum
100278502
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg/ml
L01BC05
Gemliquid
Gemcitabinum
100224200
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
L01BC05
Gemsol
Gemcitabinum
100248961
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 40 mg/ml
L01BC05
Wyświetliłem 19 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.