OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


8 według klasyfikacji ATC L01DB01
Leki przeciwnowotworowe - antracykliny

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Adriblastina PFS
Doxorubicini hydrochloridum
100092424
roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml
L01DB01
Adriblastina R.D.
Doxorubicini hydrochloridum
100003060
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg
L01DB01
Adriblastina R.D.
Doxorubicini hydrochloridum
100003076
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg
L01DB01
Caelyx
Doxorubicinum
100112718
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
L01DB01
Doxorubicin-Ebewe
Doxorubicini hydrochloridum
100087950
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
L01DB01
Doxorubicin medac
Doxorubicini hydrochloridum
100245164
roztwór do infuzji 2 mg/ml
L01DB01
Doxorubicinum Accord
Doxorubicini hydrochloridum
100243308
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
L01DB01
Myocet
Doxorubicinum
100133608
proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzania dyspersji do infuzji 50 mg
L01DB01
Wyświetliłem 8 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.