OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według klasyfikacji ATC L01DB03
Leki przeciwnowotworowe - antracykliny

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Epimedac 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
Epirubicini hydrochloridum
100198594
roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml
L01DB03
Epirubicin Accord
Epirubicini hydrochloridum
100230978
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 2 mg/ml
L01DB03
Epirubicin-EBEWE
Epirubicini hydrochloridum
100130254
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
L01DB03
Epirubicin Kabi
Epirubicini hydrochloridum
100226965
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 mg/ml
L01DB03
Episindan
Epirubicini hydrochloridum
100193527
roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml
L01DB03
Farmorubicin PFS
Epirubicini hydrochloridum
100079375
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 mg/ml (10 mg/5 ml)
L01DB03
Farmorubicin PFS
Epirubicini hydrochloridum
100079381
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 2 mg/ml (10 mg/5 ml, 50 mg/25 ml, 200 mg/100 ml)
L01DB03
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.