OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


10 według klasyfikacji ATC L01DB06
Leki przeciwnowotworowe - antracykliny

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Idarubicin Accord
Idarubicini hydrochloridum
100370171
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/5 ml
L01DB06
Idarubicin Accord
Idarubicini hydrochloridum
100370188
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/10 ml
L01DB06
Idarubicin Accord
Idarubicini hydrochloridum
100370194
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/20 ml
L01DB06
Idarubicin-Ebewe
Idarubicini hydrochloridum
100249989
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
L01DB06
Zavedos
Idarubicini hydrochloridum
100291566
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 mg
L01DB06
Zavedos
Idarubicini hydrochloridum
100292927
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg
L01DB06
Zavedos
Idarubicini hydrochloridum
100292933
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 mg
L01DB06
Zavedos
Idarubicini hydrochloridum
100369564
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml
L01DB06
Zavedos
Idarubicinum
100072440
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 mg
L01DB06
Zavedos
Idarubicinum
100072456
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg
L01DB06
Wyświetliłem 10 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.