OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC L01DB07
Leki przeciwnowotworowe - antracykliny

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Mitoxantron Accord
Mitoxantronum
100336961
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
L01DB07
Mitoxantron Ebewe
Mitoxantronum
100288280
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
L01DB07
Mitoxantron Sandoz
Mitoxantronum
100397490
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
L01DB07
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.