OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


55 według klasyfikacji ATC L01XC
(L01X?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Adcetris
Brentuximabum vedotinum
100285152
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 50 mg
L01XC12
Arzerra
Ofatumumabum
100222750
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XC10
Avastin
Bevacizumabum
100129386
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
L01XC07
Bavencio
Avelumabum
100400386
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XC31
Besponsa
inotuzumabum ozogamicini
100392095
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 1 mg
L01XC26
Blincyto
Blinatumomabum
100358980
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 38,5 mcg
L01XC19
Blitzima
Rituximabum
100392296
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg
L01XC02
Blitzima
Rituximabum
100417100
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg
L01XC02
Cyramza
Ramucirumabum
100335298
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
L01XC21
Darzalex
Daratumumabum
100370449
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XC24
Empliciti
Elotuzumabum
100366092
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 300 mg
L01XC23
Empliciti
Elotuzumabum
100366117
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 400 mg
L01XC23
Erbitux
Cetuximabum
100038502
roztwór do infuzji 5 mg/ml
L01XC06
Gazyvaro
Obinutuzumabum
100325911
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1000 mg
L01XC15
Herceptin
Trastuzumabum
100099722
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 150 mg
L01XC03
Herceptin
Trastuzumabum
100303915
roztwór do wstrzykiwań 600 mg/5 ml
L01XC03
Herzuma
Trastuzumabum
100402037
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 150 mg
L01XC03
Imfinzi
Durvalumabum
100411705
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg/ml
L01XC28
Kadcyla
Trastuzumabum emtansinum
100306629
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg
L01XC14
Kadcyla
Trastuzumabum emtansinum
100306635
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 160 mg
L01XC14
Kanjinti
Trastuzumabum
100406325
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 150 mg
L01XC03
Kanjinti
Trastuzumabum
100406331
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 420 mg
L01XC03
Keytruda
Pembrolizumabum
100351618
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 50 mg
L01XC18
Keytruda
Pembrolizumabum
100386114
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
L01XC18
Lartruvo
Olaratumabum
100381944
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
L01XC27
MabThera
Rituximabum
100086903
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg
L01XC02
MabThera
Rituximabum
100325213
roztwór do wstrzykiwań 1400 mg
L01XC02
MabThera
Rituximabum
100383848
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg
L01XC02
MabThera
Rituximabum
100383854
roztwór do wstrzykiwań 1600 mg
L01XC02
Mvasi
Bevacizumab
100400713
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
L01XC07
Mylotarg
Gemtuzumabum ozogamicinum
100404964
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 5 mg
L01XC05
Ogivri
Trastuzumabum
100416832
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 150 mg
L01XC03
Ontruzant
Trastuzumabum
100400073
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 150 mg
L01XC03
Opdivo
Nivolumabum
100343330
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
L01XC17
Perjeta
Pertuzumabum
100299600
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 420 mg (30 mg/ml)
L01XC13
Portrazza
Necitumumabum
100366940
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 800 mg
L01XC22
Poteligeo
Mogamulizumabum
100416714
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/ml
L01XC25
Qarziba
Dinutuximabum beta
100391925
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4,5 mg/ml
L01XC
Removab
Catumaxomabum
100226244
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mcg
L01XC09
Removab
Catumaxomabum
100329240
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 50 mcg
L01XC09
Ritemvia
Rituximabum
100392310
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg
L01XC02
Ritemvia
Rituximabum
100417910
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg
L01XC02
Rituzena
Rituximabum
100392304
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg
L01XC02
Rituzena
Rituximabum
100417926
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg
L01XC02
Rixathon
Rituximabum
100391782
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg
L01XC02
Rixathon
Rituximabum
100391799
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg
L01XC02
Riximyo
Rituximabum
100391693
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg
L01XC02
Riximyo
Rituximabum
100391701
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg
L01XC02
Tecentriq
Atezolizumabum
100395410
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1200 mg
L01XC
Trazimera
Trastuzumabum
100410172
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 150 mg
L01XC03
Truxima
Rituximabum
100387562
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
L01XC02
Unituxin
Dinutuximabum
100352374
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 3,5 mg/ml
L01XC16
Vectibix
Panitumumabum
100027929
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XC08
Yervoy
Ipilimumabum
100249251
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml
L01XC11
Zirabev
Bevacizumabum
100416884
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
L01XC07
Wyświetliłem 55 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.