OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC L01XC07
(L01X?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Avastin
Bevacizumabum
100129386
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
L01XC07
Mvasi
Bevacizumab
100400713
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
L01XC07
Zirabev
Bevacizumabum
100416884
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
L01XC07
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.