OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC L01XC18
(L01X?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Keytruda
Pembrolizumabum
100351618
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 50 mg
L01XC18
Keytruda
Pembrolizumabum
100386114
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml
L01XC18
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.