OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC L01XC23
(L01X?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Empliciti
Elotuzumabum
100366092
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 300 mg
L01XC23
Empliciti
Elotuzumabum
100366117
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 400 mg
L01XC23
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.