OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


86 według klasyfikacji ATC L01XE01
(L01X?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Egitinid
Imatinibum
100310252
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Egitinid
Imatinibum
100310269
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Glivec
Imatinibum
100080415
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Glivec
Imatinibum
100080591
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Glivec
Imatinibum
100105262
kapsułki twarde 50 mg
L01XE01
Glivec
Imatinibum
100105279
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Glypvilo
Vildagliptinum
100378362
tabletki 50 mg
L01XE01
Imakrebin
Imatinibum
100294211
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imakrebin
Imatinibum
100294240
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatenil
Imatinibum
100295653
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatenil
Imatinibum
100295660
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatilek
Imatinibum
100377842
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Imatilek
Imatinibum
100377859
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Imatinib Accord
Imatinibum
100310737
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatinib Accord
Imatinibum
100310743
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatinib Actavis
Imatinibum
100224334
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Imatinib Actavis
Imatinibum
100305297
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatinib Actavis
Imatinibum
100310766
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatinib Actavis
Imatinibum
100310772
kapsułki twarde 50 mg
L01XE01
Imatinib Actavis
Imatinibum
100316289
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Imatinib Actavis Group
Imatinibum
100362645
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatinib Actavis Group
Imatinibum
100362651
tabletki powlekane 200 mg
L01XE01
Imatinib Actavis Group
Imatinibum
100362668
tabletki powlekane 300 mg
L01XE01
Imatinib Actavis Group
Imatinibum
100362674
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatinib Adamed Pharma
Imatinibum
100359904
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Imatinib Adamed Pharma
Imatinibum
100359927
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Imatinib Apotex
Imatinibum
100314712
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatinib Apotex
Imatinibum
100377173
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatinib Aurovitas
Imatinibum
100344972
tabletka powlekana 100 mg
L01XE01
Imatinib Aurovitas
Imatinibum
100344989
tabletka powlekana 400 mg
L01XE01
Imatinib Fair-Med
Imatinibum
100360729
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatinib Fair-Med
Imatinibum
100360735
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatinib Fresenius Kabi
Imatinibum
100365678
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatinib Generics
Imatinibum
100305305
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatinib Generics
Imatinibum
100305311
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatinib Krka
Imatinibum
100346801
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatinib Krka
Imatinibum
100346818
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatinib Polfa
Imatinibum
100298108
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Imatinib Polfa
Imatinibum
100298114
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Imatinib Polpharma
Imatinibum
100379002
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatinib Polpharma
Imatinibum
100379019
tabletki powlekane 200 mg
L01XE01
Imatinib Polpharma
Imatinibum
100379025
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatinib Teva
Imatinibum
100122094
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatinib Teva
Imatinibum
100124696
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Imatinib Teva
Imatinibum
100124868
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Imatinib Teva
Imatinibum
100121611
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatinib Teva B.V.
Imatinibum
100400080
tabletka powlekana 100 mg
L01XE01
Imatinib Teva B.V.
Imatinibum
100404421
tabletka powlekana 400 mg
L01XE01
Imatinib Teva B.V.
Imatinibum
100404438
kapsułka twarda 100 mg
L01XE01
Imatinib Teva B.V.
Imatinibum
100404444
kapsułka twarda 400 mg
L01XE01
Imatinib Vipharm
Imatinibum
100332756
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Imatinib Vipharm
Imatinibum
100332762
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Imatinib Zentiva
Imatinibum
100301164
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatinib Zentiva
Imatinibum
100301170
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatinib medac
Imatinibum
100310803
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Imatinib medac
Imatinibum
100310810
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Imatynib BioOrganics
Imatinibum
100322870
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatynib BioOrganics
Imatinibum
100322930
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatynib Genthon
Imatinibum
100323059
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatynib Genthon
Imatinibum
100323071
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatynib Genthon
Imatinibum
100358371
kapsułki 100 mg
L01XE01
Imatynib Kiron
Imatinibum
100323355
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatynib Kiron
Imatinibum
100323361
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatynib Synthon
Imatinibum
100323266
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imatynib Synthon
Imatinibum
100323349
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Imatynib Synthon
Imatinibum
100358394
kapsułki 100 mg
L01XE01
Imavec
Imatinibum
100306003
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Imavec
Imatinibum
100306049
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Leutipol
Imatinibum
100304978
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Leutipol
Imatinibum
100304990
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Leuzek
Imatinibum
100298137
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Leuzek
Imatinibum
100298143
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Meaxin
Imatinibum
100296457
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Meaxin
Imatinibum
100296463
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Meaxin
Imatinibum
100378416
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg
L01XE01
Meaxin
Imatinibum
100378422
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 400 mg
L01XE01
Nibix
Imatinibum
100296084
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Nibix
Imatinibum
100296115
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Nibix PP
Imatinibum
100335619
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Nibix PP
Imatinibum
100335625
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Telux
Imatinibum
100002496
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Telux
Imatinibum
100161562
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Tibaldix
Imatinibum
100325147
tabletki powlekane 100 mg
L01XE01
Tibaldix
Imatinibum
100325153
tabletki powlekane 400 mg
L01XE01
Vianib
Imatinibum
100343694
kapsułki twarde 100 mg
L01XE01
Vianib
Imatinibum
100343702
kapsułki twarde 400 mg
L01XE01
Wyświetliłem 86 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.