OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według klasyfikacji ATC L03AB08
(L03A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Betaferon
Interferonum beta-1b
100112530
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 mikrogramów/ml
L03AB08
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Betaferon

Interferonum beta-1b
L03AB08 (L03A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 mikrogramów/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. proszku + 5 amp.-strzyk. rozp. + 5 zestawów (łącznik fiolki + 2 waciki)
ID: 106207
Rpz recepty specjalne
05909990619382
12 fiol. proszku + 12 amp.+strzyk. rozp. + 12 zestawów (łącznik fiolki + 2 waciki)
ID: 106208
Rpz recepty specjalne
05909990675562
12 fiol. proszku + 12 amp.+strzyk. rozp. + 12 zestawów (łącznik fiolki + 2 waciki)
ID: 106209
Rpz recepty specjalne
14 fiol. proszku + 14 amp.+strzyk. rozp. + 14 zestawów (łącznik fiolki + 2 waciki)
ID: 48853
Rpz recepty specjalne
05909990686537
15 fiol. proszku + 15 amp.+strzyk. rozp. + 15 zestawów (łącznik fiolki + 2 waciki)
ID: 106210
Rpz recepty specjalne
05909990619375
28 fiol. proszku + 28 amp.+strzyk. rozp. + 28 zestawów (łącznik fiolki + 2 waciki)
ID: 106212
Rpz recepty specjalne
42 fiol. proszku + 42 amp.-strzyk. rozp. + 42 zestawy (łącznik fiolki + 2 waciki)
ID: 48854
Rpz recepty specjalne
05909990686544
45 fiol. proszku + 45 amp.-strzyk. rozp. + 45 zestawów (łącznik fiolki + 2 waciki)
ID: 48855
Rpz recepty specjalne
05909990686551
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.