OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


10 według klasyfikacji ATC L04AA18
Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aderolio
Everolimusum
100401859
tabletki 0,25 mg
L04AA18
Aderolio
Everolimusum
100401865
tabletki 0,5 mg
L04AA18
Aderolio
Everolimusum
100401871
tabletki 0,75 mg
L04AA18
Aderolio
Everolimusum
100401888
tabletki 1 mg
L04AA18
Certican
Everolimusum
100328571
tabletki 1 mg
L04AA18
Certican
Everolimusum
100328588
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 0,1 mg
L04AA18
Certican
Everolimusum
100328594
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 0,25 mg
L04AA18
Certican tabletki
Everolimusum
100132260
tabletki 0,5 mg
L04AA18
Certican tabletki
Everolimusum
100132320
tabletki 0,25 mg
L04AA18
Certican tabletki
Everolimusum
100132508
tabletki 0,75 mg
L04AA18
Wyświetliłem 10 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.