OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


17 według klasyfikacji ATC L04AB04
(L04A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Amgevita
Adalimumabum
100386775
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 20 mg
L04AB04
Amgevita
Adalimumabum
100386806
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 40 mg
L04AB04
Cyltezo
Adalimumabum
100400044
roztwór do wstrzykiwań 40 mg
L04AB04
Halimatoz
Adalimumabum
100409482
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 40 mg
L04AB04
Halimatoz
Adalimumabum
100409499
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 40 mg
L04AB04
Hefiya
Adalimumabum
100409460
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 40 mg
L04AB04
Hefiya
Adalimumabum
100409476
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 40 mg
L04AB04
Hulio
Adalimumabum
100409708
roztwór do wstrzykiwań 40 mg/0,8 ml
L04AB04
Humira
Adalimumabum
100087630
roztwór do wstrzykiwań 40 mg/0,8 ml
L04AB04
Humira
Adalimumabum
100362289
roztwór do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml
L04AB04
Humira
Adalimumabum
100387183
roztwór do wstrzykiwań 80 mg/0,8 ml
L04AB04
Humira
Adalimumabum
100396822
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/0,2 ml
L04AB04
Hyrimoz
Adalimumabum
100408933
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 40 mg
L04AB04
Imraldi
Adalimumabum
100400630
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 40 mg
L04AB04
Imraldi
Adalimumabum
100411504
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 40 mg
L04AB04
Solymbic
Adalimumabum
100388722
roztwór do wstrzykiwań 40 mg (50 mg/ml)
L04AB04
Solymbic
Adalimumabum
100388739
roztwór do wstrzykiwań 20 mg (50 mg/ml)
L04AB04
Wyświetliłem 17 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.