OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC L04AC10
(L04A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Cosentyx
Secukinumabum
100333193
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mg
L04AC10
Cosentyx
Secukinumabum
100333224
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 150 mg/ml
L04AC10
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.