OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC L04AC11
(L04A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Sylvant
Siltuximabum
100317716
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg
L04AC11
Sylvant
Siltuximabum
100317722
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 400 mg
L04AC11
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.