OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według klasyfikacji ATC L04AC12
(L04A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Kyntheum
Brodalumabum
100417955
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 210 mg
L04AC12
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Kyntheum

Brodalumabum
L04AC12 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 210 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
2 amp.-strzyk.
ID: 131875
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk.
ID: 131876
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.