OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według klasyfikacji ATC L04AC16
(L04A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Tremfya
Guselkumabum
100398181
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml
L04AC16
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Tremfya

Guselkumabum
L04AC16 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wstrzykiwacz
ID: 131449
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 125745
Rpz recepty specjalne
05413868113006
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.