OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według klasyfikacji ATC L04AC17
(L04A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ilumetri
Tyldrakizumabum
100411378
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 100 mg
L04AC17
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Ilumetri

Tyldrakizumabum
L04AC17 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 129810
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strzyk.
ID: 129811
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.