OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


7 według klasyfikacji ATC M05BB03
Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe + wapń, preparaty sekwencyjne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Adrovance
Acidum alendronicum + Cholecalciferolum
100308545
tabletki 70 mg + 2800 j.m.
M05BB03
Adrovance
Acidum alendronicum + Cholecalciferolum
100308551
tabletki 70 mg + 5600 j.m.
M05BB03
Alendronic acid + Colecalciferol Sandoz
Acidum alendronicum + Cholecalciferolum
100373590
tabletki 70 mg + 5600 IU
M05BB03
Fosavance
Natrii alendronas + Cholecalciferolum
100143587
tabletki 70 mg + 2800 j.m.
M05BB03
Fosavance
Natrii alendronas + Cholecalciferolum
100309770
tabletki 70 mg + 5600 j.m.
M05BB03
Vantavo
Acidum alendronicum + Cholecalciferolum
100313948
tabletki 70 mg + 2800 j.m.
M05BB03
Vantavo
Acidum alendronicum + Cholecalciferolum
100313954
tabletki 70 mg + 5600 j.m.
M05BB03
Wyświetliłem 7 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.