OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC M05BX04
Leki poprawiające mineralizację kości - różne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Prolia
Denosumabum
100221991
roztwór do wstrzykiwań 60 mg/ml
M05BX04
Xgeva
Denosumabum
100251058
roztwór do wstrzykiwań 120 mg
M05BX04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.