OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC M09AX02
Inne leki układu mięśniowo-szkieletowego

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
ChondroCelect
Oznakowane, zdolne do życia autologiczne komórki chrząstki namnożone ex vivo zawierające specyficzne białka markerowe
100357070
zawiesina do implantacji 10 000 komórek/mcl
M09AX02
Spherox
Sferoidy ludzkich autologicznych chondrocytów powiązanych z macierzą
100391641
zawiesina do implantacji 10-70 sferoid/cm^2
M09AX02
Structum
Chondroitini natrii sulfas
100127677
kapsułki 500 mg
M09AX02
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.