OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC N01AF03
Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - barbiturany

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Tiopental Momaja
Thiopentalum natricum et natrii carbonas
100374275
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g
N01AF03
Tiopental Momaja
Thiopentalum natricum et natrii carbonas
100374269
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 mg
N01AF03
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.