OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według klasyfikacji ATC N01AX13
Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - różne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide
Dinitrogenii oxidum
100298893
gaz medyczny, skroplony 100%
N01AX13
Podtlenek Azotu Medyczny SPAWMET
Dinitrogenii oxidum
100315108
gaz medyczny, skroplony 98%
N01AX13
Podtlenek azotu
Dinitrogenii oxidum
100108154
gaz medyczny, skroplony nie mniej niż 98%
N01AX13
Podtlenek azotu N2O
Dinitrogenii oxidum
100085631
gaz medyczny 100%
N01AX13
Podtlenek azotu SIAD
Dinitrogenii oxidum
100348875
gaz medyczny, skroplony 100% v/v
N01AX13
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.