OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według klasyfikacji ATC N05AE04
Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - pochodne indolu

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Zeldox
Ziprasidonum
100113110
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 20 mg/ml
N05AE04
Zypsila
Ziprasidonum
100172287
kapsułki twarde 20 mg
N05AE04
Zypsila
Ziprasidonum
100204426
kapsułki twarde 60 mg
N05AE04
Zypsila
Ziprasidonum
100204455
kapsułki twarde 80 mg
N05AE04
Zypsila
Ziprasidonum
100204461
kapsułki twarde 40 mg
N05AE04
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.