OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


17 według klasyfikacji ATC N05CD08
Układ nerwowy - leki nasenne i uspokajające - pochodne benzodiazepiny

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Buccolam
Midazolamum
100308829
roztwór do stosowania w jamie ustnej 10 mg/2 ml
N05CD08
Buccolam
Midazolamum
100308835
roztwór do stosowania w jamie ustnej 7,5 mg/1,5 ml
N05CD08
Buccolam
Midazolamum
100308841
roztwór do stosowania w jamie ustnej 5 mg/ml
N05CD08
Buccolam
Midazolamum
100308858
roztwór do stosowania w jamie ustnej 2,5 mg/0,5 ml
N05CD08
Dormicum
Midazolamum
100020459
tabletki powlekane 15 mg
N05CD08
Dormicum
Midazolamum
100020471
tabletki powlekane 7,5 mg
N05CD08
Midanium
Midazolamum
100087529
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml
N05CD08
Midanium
Midazolamum
100093808
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
N05CD08
Midazolam Accord
Midazolamum
100213402
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 1 mg/ml
N05CD08
Midazolam Accord
Midazolamum
100213425
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 5 mg/ml
N05CD08
Midazolam Kalceks
Midazolamum
100393781
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 5 mg/ml
N05CD08
Midazolam Sandoz
Midazolamum
100294412
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 1 mg/ml
N05CD08
Midazolam Sandoz
Midazolamum
100294435
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 5 mg/ml
N05CD08
Mizormic
Midazolami hydrochloridum
100302301
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
N05CD08
Sopodorm 15
Midazolamum
100092690
roztwór do wstrzykiwań 7,5 mg/ml
N05CD08
Sopodorm 2
Midazolamum
100092677
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml
N05CD08
Sopodorm 5
Midazolamum
100092683
roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml
N05CD08
Wyświetliłem 17 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.