OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


11 według klasyfikacji ATC N06AX22
Leki przeciwdepresyjne - różne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Agodeprin
Agomelatinum
100388120
tabletka powlekana 25 mg
N06AX22
Agolek
Agomelatinum
100385008
tabletki powlekane 25 mg
N06AX22
Agomelatine +pharma
Agomelatinum
100401836
tabletki powlekane 25 mg
N06AX22
Agomelatine Adamed
Agomelatinum
100385014
tabletki powlekane 25 mg
N06AX22
Agomelatine NeuroPharma
Agomelatinum
100401820
tabletki powlekane 25 mg
N06AX22
Agomelatyna Egis
Agomelatinum
100392215
tabletki powlekane 25 mg
N06AX22
Lamegom
Agomelatinum
100401813
tabletki powlekane 25 mg
N06AX22
Symago
Agomelatinum
100388113
tabletki powlekane 25 mg
N06AX22
Thymanax
Agomelatinum
100315427
tabletki powlekane 25 mg
N06AX22
Unbremi
Agomelatinum
100387993
tabletki powlekane 25 mg
N06AX22
Valdoxan
Agomelatinum
100206164
tabletki powlekane 25 mg
N06AX22
Wyświetliłem 11 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.