OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


9 według klasyfikacji ATC N07BC51
(N07B?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Suboxone
Buprenorphini hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
100139456
tabletki podjęzykowe 8 mg + 2 mg
N07BC51
Suboxone
Buprenorphini hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
100174978
tabletki podjęzykowe 2 mg + 0,5 mg
N07BC51
Suboxone
Buprenorphini hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
100388768
tabletki podjęzykowe 16 mg + 4 mg
N07BC51
Zubsolv
Buprenorphine hydrochloride + Naloxone hydrochloride
100398040
tabletka podjęzykowa 0,7 mg + 0,18 mg
N07BC51
Zubsolv
Buprenorphine hydrochloride + Naloxone hydrochloride
100398130
tabletka podjęzykowa 1,4 mg + 0,36 mg
N07BC51
Zubsolv
Buprenorphine hydrochloride + Naloxone hydrochloride
100398146
tabletka podjęzykowa 2,9 mg + 0,71 mg
N07BC51
Zubsolv
Buprenorphine hydrochloride + Naloxone hydrochloride
100398152
tabletka podjęzykowa 5,7 mg + 1,4 mg
N07BC51
Zubsolv
Buprenorphine hydrochloride + Naloxone hydrochloride
100398169
tabletka podjęzykowa 8,6 mg + 2,1 mg
N07BC51
Zubsolv
Buprenorphine hydrochloride + Naloxone hydrochloride
100398175
tabletka podjęzykowa 11,4 mg + 2,9 mg
N07BC51
Wyświetliłem 9 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.